Aktualności

piątek, 06.05.2016

Pierwsze produkty Sentinela-1B

Austfonna ice cap

Zaledwie dwa dni po starcie, Sentinel-1B dostarczył pierwsze zobrazowanie radarowe, wykonane nad norweskim archipelagiem Svarlbard.

 

Jak podkreśla ESA, zdjęcie zostało wykonane w rekordowym czasie dla tego typu aparatów. Nie oznacza to jednak, że satelita jest już w pełni operacyjny. Przez najbliższych kilka miesięcy będzie testowany i kalibrowany.

 

Przewiduje się, że wraz z bliźniaczym satelitą, Sentinelem-1A, konstelacja będzie dostarczała ponad 10 Terabajtów danych dziennie w fazie pełnej operacyjności.

 

Źródło: ESA

środa, 27.04.2016

Sentinel-1B dołączył do swojego bliźniaka

W nocy z 25 na 26 kwietnia, kolejny europejski satelita radarowy Sentinel-1B pomyślnie został wystrzelony na orbitę.

 

 

Tym samym, satelita dołączył do swojego bliźniaka - Sentinela-1A. Znajdują się one dokładnie po przeciwnych stronach, dzięki czemu czas rewizyty na danym terenie będzie wynosił 6 dni.

 

Sentinel-1A został wystrzelony na orbitę ponad 2 lata temu.

 

Źródło: Geoforum.pl

środa, 20.04.2016

Dyskutowali o roli danych satelitarnych dla społeczeństwa

satellites for society

Wczoraj, 19 kwietnia, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się konferencja pod hasłem „Satelity dla społeczeństwa”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Eurisy (organizację non-profit zrzeszającą europejskie agencje kosmiczne), Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Polską Agencją Kosmiczną (POLSA).

 

DSC 0015 eurisy

Podczas konferencji prezentowane były m.in. wyniki badania przeprowadzonego przez Eurisy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju wśród jednostek administracji publicznej, które na co dzień korzystają z danych satelitarnych. Odpowiedzi udzieliło 49 respondentów z Polski. Pytania dotyczyły przede wszystkim sposobów i efektywności wykorzystywania danych, a także napotykanych przeszkód i barier. Przedstawiono również przykłady dobrych praktyk w zakresie tworzenia usług na potrzeby administracji publicznej w zakresie górnictwa, leśnictwa, rolnictwa, zarządzania kryzysowego i ochrony zdrowia oraz nawigacji na obszarach morskich.

 

Satelita3 male

Wydarzenie zostało zakończone interaktywną dyskusją, podczas której uczestnicy mogli wyrazić swoją opinię i zadawać pytania panelistom, wśród których znaleźli się m.in. Thibaud Delourme (Przedstawiciel Komisji Europejskiej), prof. Marek Banaszkiewicz (prezes POLSA), Norbert Hübner (ESA) i Jakub Ryzenko (CIK CBK PAN).

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

piątek, 15.04.2016

Włącz się w debatę o przyszłości produktów Programu Copernicus

W dniach 26-27 kwietnia w Brukseli odbędzie się warsztat „The Copernicus Value Chain”, umożliwiający aktywne włączenie w kształtowanie modelu łańcucha wartości europejskiego Programu Copernicus.

 

copworkshop eventavril2016 620

Wydarzenie stanowi integralną część konsultacji dotyczących Europejskiej Strategii Kosmicznej. Głównym celem warsztatu jest właściwa identyfikacja potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy oraz społeczności będących potencjalnymi beneficjentami Programu Copernicus.

 

Spotkanie będzie okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń wszystkich osób związanych ze środowiskiem Copernicusa, w tym przedsiębiorstw z branży technologii informacyjnych i tzw. „big data”, a także obecnych i przyszłych użytkowników produktów programu.  Rejestrację oraz szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

 

Źródło: Program Copernicus

środa, 13.04.2016

Pobierz zdjęcia z satelity WorldView-2

Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła zobrazowania satelitarne z satelity WorldView-2, pozyskane we współpracy z firmą European Space Imaging. Pokrywają one większość europejskich obszarów zaludnionych (zakres na poniższym zdjęciu), także na terenie Polski.

WorldView 2 product coverage

Udostępnione dane były gromadzone od lutego 2011 do października 2013, a ich rozdzielczość wynosi 40 cm. Aby je pobrać, należy zarejestrować się na stronach ESA. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

 worldview 2 sm

Satelita WorldView-2 został wyniesiony na orbitę w 2009 roku. Dostarcza zobrazowań panchromatycznych (o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej) oraz zobrazowań wielospektralnych (ok. 1,8m). Dane pozyskiwane przez satelitę znajdują zastosowane w wielu obszarach, m.in. rolnictwie, leśnictwie, hydrologii i gospodarce przestrzennej.

 

Źródło: ESA

środa, 23.03.2016

Europejskie lasy niszczone przez burze?

burza nad lasem cut

Europejskie ekosystemy leśne odgrywają kluczową rolę dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, poczynając od sekwestracji węgla i produkcja drewna, aż po funkcje rekreacyjne. Niestety, zarówno naturalne, jak i spowodowane przez człowieka zagrożenia, silnie oddziałują na te cenne ekosystemy. Szczególnie burze wiatrowe stanowią przyczynę ogromnych zniszczeń w europejskich lasach (ponad 50% wszystkich szkód), które z kolei mają znaczący wpływ na produkcję drewna, różnorodność biologiczną i sekwestrację węgla, a także zwiększają ryzyko szkód spowodowanych przez szkodniki czy grzyby oraz pożary. W związku z tym, lokalne i regionalne jednostki samorządowej domagają się szczegółowej informacji o wielkości degradacji i powstałych szkodach w lasach, by podjąć szybkie i właściwe działania, zmierzające ku zrównoważonej gospodarce leśnej.

 

Satelity programu Copernicus dostarczają aktualnej informacji o zasięgu i stanie lasów, dzięki szybkiej identyfikacji zniszczeń powstałych w ich obrębie, pozwalając tym samym na natychmiastową ocenę szkód spowodowanych przez burze. Zniszczone obszary są z reguły trudnodostępne dla ludzi. Tym bardziej, nieocenionym źródłem informacji stają się mapy opracowywane na podstawie otwartych i ogólnodostępnych danych satelitarnych, które dostarczają samorządom wiarygodnych i natychmiastowych informacji o strukturze lasów i szkód. Dodatkowo, pozyskanie danych satelitarnych wymaga znacznie mniejszych nakładów finansowych w porównaniu z kosztownymi badaniami terenowymi.

 

Mapy opracowane na podstawie danych z satelitów serii Sentinel mogą stanowić podstawę do podejmowaniu decyzji w takich kwestiach, jak wypłata odszkodowań czy planowanie reforestacji. Co więcej, mogą one także być pomocne w ocenie zagrożeń i właściwego przygotowania na wypadek wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości.

 

Żródło: ESA

piątek, 18.03.2016

Amerykańskie agencje chcą dostępu do danych z Sentinela

Europejska Agencja Kosmiczna zgodziła się udostępniać dane pozyskiwanie przez satelity z serii Sentinel dwóm agencjom badawczym w Stanach Zjednoczonych - National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) oraz US Geological Survey (USGS).

 

Porozumienie zostało podpisane wraz z wystrzeleniem na orbitę satelity Sentinel-3A. Określa ono techniczne warunki dostępu do danych pokrywających swoich zasięgiem obszar Stanów Zjednoczonych. Na zdjęciu przykładowe zobrazowanie przedstawiające Waszyngton z perspektywy satelity Sentinel-2A.

 

Waszyngton small

 

Podpisanie porozumienia pozwoli NASA, NOAA i USGS na systematyczne otrzymywanie danych z Sentinela za pośrednictwem specjalnie dedykowanego systemu zarządzania danymi (tzw. Data Hub), którego właścicielem jest Europejska Agencja Kosmiczna. Następnie agencje będą zamieszczać te zobrazowania w amerykańskich systemach udostępniania danych, jak np. Earth Explorer czy GloVIS i dzielić się nimi ze swoimi użytkownikami.

 

Przyjęty system rozpowszechniania danych w skali globalnej we współpracy z międzynarodowymi partnerami będzie wsparciem dla ESA w zakresie realizacji zadania, jakim jest zarządzanie dystrybucją danych pozyskiwanych przez satelity z serii Sentinel. 

 

Źródło: ESA

wtorek, 01.03.2016

Identyfikacja terenów nieprzepuszczalnych - pionierskie badania polskich naukowców

Nocne zdjęcia wykonane z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) zostały wykorzystane w nowatorskich podejściu do identyfikacji terenów nieprzepuszczalnych, zaproponowanym przez naukowców z Centrum Badań Kosmicznych.

 

iss nightlights

Kartowanie tych obszarów, ze względu na ich specyficzny charakter, wciąż stanowi duże wyzwanie w badaniach nad środowiskiem naturalnym. Do tej pory tego typu analizy przeprowadzono wykorzystując nocne zobrazowania w zakresie widzialnym. Wówczas przyjmowano założenie, że rozmieszczenie źródeł emisji nocnego światła pokrywa się z położeniem powierzchni nieprzepuszczalnych. Wyniki tych badań nie były jednak w pełni wiarygodne ze względu na małą rozdzielczość radiometryczną danych wejściowych. Skutkowało to przeszacowaniem aglomeracji miejskich i niedoszacowaniem obszarów, gdzie przeważała zabudowa rozporoszona.

 

Przeprowadzone w CBK PAN badania miały charakter pionierski, jednak ich pozytywne rezultaty wskazują, że mogą mieć one duży wkład w przygotowanie mapy terenów nieprzepuszczalnych o dużej dokładności w skali całego świata. Dokładność klasyfikacji w oparciu o dane ISS wynosiła 82%, a w przypadku wcześniejszych opracowań było to zaledwie 42%.

 

Więcej informacji o badaniach można znaleźć w najnowszym numerze czasopisma teledetekcyjnego Remote Sensing of Environment (nr 176, strony 295-307).

 

Żródło: Centrum Badań Kosmicznych PAN

środa, 17.02.2016

Sentinel-3 już na orbicie

Sentinel 3

Trzeci satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej z serii Sentinel został pomyślnie wyniesiony na orbitę wczoraj, 16 lutego. Satelita będzie dostarczał danych w ramach europejskiego programu Copernicus.

 

Sentinel-3 wystartował w godzinach popołudniowych z kosmodromu w rosyjskim Plesiecku. Podobnie jak pozostałe konstelacje, także i ta będzie składała się z dwóch bliźniaczych satelitów. Celem misji będzie monitoring obszarów morskich.

 

Zobacz start satelity Sentinel-3:

 

 

Źródło: ESA

piątek, 12.02.2016

Zapowiedź startu Sentinela-3A

Start trzeciego satelity z serii Sentinel zaplanowany został na najbliższy wtorek (16 lutego) o godzinie 18:57 z kosmodromu Plesieck w północnej Rosji.

 

Sentinel 3 is ejected from the Breeze upper stage of the ROCKOT launcher

 

Misja Sentinel-3 (na zdjęciu) będzie skupiona głównie na pozyskiwaniu danych środowiskowych dotyczących oceanów i obszarów morskich, poprzez wykonywanie pomiarów temperatury, barwy i poziomu wód oraz grubości pokrywy lodowej. Wyniki pomiarów pomogą w lepszym zrozumieniu i ocenie dynamiki zmian wielkoobszarowych, zachodzących na całym świecie m.in. w poziomach wód, stężeniu zanieczyszczeń morskich czy produktywności biologicznej.

 

Zadaniem całej konstelacji satelitów teledetekcyjnych Sentinel jest dostarczanie danych środowiskowych w ramach europejskiego programu Copernicus. W ramach programu zaplanowano pięć misji, z których każda będzie składać się z dwóch satelitów pracujących równocześnie, co umożliwi uzyskanie bardzo dokładnego pokrycia Ziemi.

 

Dowiedz się więcej o możliwościach misji Sentinel-3:

 

 

Zródło: ESA

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

W jakiej dziedzinie wykorzystujesz zdjęcia satelitarne?

Ochrona środowiska - 58,8%
Planowanie przestrzenne - 17,6%
Zarządzanie kryzysowe - 0%
Leśnictwo - 17,6%
Inna - 5,9%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA