Aktualności

piątek, 16.01.2015

Zieleń wód Morza Kaspijskiego

Czy wiesz, że na poniższym zdjęciu satelitarnym wykonanym przez satellite Kompsat-2 w dniu 26 września 2012 roku, widoczna jest linia brzegowa Morza Kaspijskiego?

 

Caspian Sea

 

Morze Kaspijskie jest największym śródlądowym zbiornikiem wodnym na świecie o powierzchni 371 000 km2 – to więcej niż powierzchnia Niemiec!


Płytsza, północna część Morza, ma średnią głębokość ok. 5-6 m, jednak zmienia się ona w zależności od zmian natężenia przepływu w rzece i prądów wietrznych.


Woda ma intensywną zieloną barwę, co wskazuje na rozkwit glonów. Jest to spowodowane przez wzrastający poziom fosforu, pochodzącego z nawozów, detergentów i nieoczyszczonych ścieków, który trafia wraz z nimi do wody. Tym samym, rozrastające się glony wyczerpują dostępny w wodzie tlen. To z kolei skutkuje redukcją życia biologicznego i może w konsekwencji doprowadzić do wyginięcia cennych gatunków ryb. Jest to dość istotne, ponieważ Morze Kaspijskie jest ważnym siedliskiem życia jesiotra, którego ikra jest przetwarzana na kawior.


Bogactwo mineralne tego obszaru widoczne jest w dolnej części zobrazowania. Dzięki dużym zasobom paliw kopalnianych oraz obfitych dostaw różnych minerałów i metali, teren ten nazywany jest często „półwyspem skarbów”.

 

Źródło: ESA

piątek, 09.01.2015

Ośnieżone Pireneje

Snowy Pyrenees seen by Proba-V

Zdjęcie zostało wykonane 1 stycznia 2015 roku przez satelitę Proba-V.

 

Rozdzielczość zobrazowania wynosi 300 m. W górnej jego części dostrzec można obszar stałego zachmurzenia w dolinie Garonne.

 

Proba-V jest miniaturowym satelitą Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jego zadaniem jest sporządzenie globalnej mapy roślinności i wegetacji roślin na podstawie obserwacji powierzchni Ziemi z aktualizacją co dwa dni.

 

Źródło: ESA

wtorek, 16.12.2014

Przemieszczanie mas ziemi w Bukareszcie

Satelitarne skany radarowe pokazują różnorodność punktów na i wokół Pałacu Parlamentu w Bukareszcie, które podnosiły się (niebieski) i obniżały (czerwony / pomarańczowy) w latach 2011-2014.

 

Ground displacement in Bucharest Romania


Dane radarowe zostały przetworzone z wykorzystaniem Persistent Scatterer Interferometry (PSI) – techniki, które może pomóc w identyfikacji i monitorowaniu z wysoką czułością przemieszczeń nad dużymi obszarami. Zazwyczaj działa ona najlepiej w analizowaniu twardych struktur, takich jak budynki, drogi i koleje, ale może rejestrować również ich słabe punkty.


Zobrazowanie zostało przeanalizowane przez Advanced Studies and Research Center, które przetwarza oraz interpretuje satelitarne dane optyczne i radarowe dla klientów publicznych i prywatnych na całym świecie.


Źródło: ESA

piątek, 12.12.2014

Kolory Borneo

kolory-borneo

Zobrazowanie zostało wykonane 24 lutego 2010 przez japońskiego satelitę ALOS nad południową częścią wyspy Borneo.


Politycznie, wyspa jest rozdzielona pomiędzy Brunei, Malezją i Indonezją. Zobrazowany obszar pokrywa część indonezyjskiej prowincji Kalimantan wraz z miastem Amuntai, które dostrzec można w środkowo- górnej sekcji zdjęcia. Sieć białych linii stanowi odzwierciedlenie budowli wykonanych przez człowieka, jak np. domy ciągnące się wzdłuż rzek i autostrad. Z kolei bagna, widoczne są jako granatowe obszary.


Obrazy wykonane w podczerwieni dostarczają szczegółowej informacji o wegetacji, jak np. typie roślinności i ich kondycji. Są szczególnie istotne na cele monitoringu rolniczego.
Przybliżając się, można dostrzec, że większość terenu na zdjęciu została podzielona na działki. Większość zobrazowania jest barwy czerwonej, podczas gdy działki znajdujące się w obrębie bagien są żółte lub pomarańczowe. Wskazuje to na inny rodzaj uprawy, prawdopodobnie ryżu. Tymczasem, jaśniejsza czerwień wskazuje na występowanie mniej zwartej roślinności.


Góry Borneo stanowią dom dla najbardziej zróżnicowanych lasów deszczowych i ich naturalnych zasobów, mających kolosalne znaczenie społeczno- gospodarcze w skali lokalnej, krajowej i globalnej.


Te zasoby zmniejszają się w ostatnich latach za sprawą wycinki lasów, rozwoju plantacji, górnictwa i pożarów lasów. Satelity obserwacyjne pomagają monitorować i oceniać oddziaływania, które powoduje rozwój wyspy.


Źródło: ESA

środa, 10.12.2014

Wilgotność gleby a globalne wyzwania

Przewiduje się, że liczba ludności na świecie, przekroczy 8 mld w ciągu najbliższych 15 lat. Według szacunków Narodów Zjednoczonych, w 2030 roku będziemy potrzebować 30% więcej wody, 45% więcej energii i 50% więcej żywności. Ludzkość musi zacząć brać pod uwagę związki pomiędzy tymi trzema sektorami. Woda jest niezbędna w niemal wszystkich formach produkcji energii i generowaniu mocy. Jednym z kluczy do sprostania naszym rosnącym wymaganiom jest zmienność wilgotności gleby związana z klimatem. Wilgotności gleby wpływa nie tylko na procesy rolnicze, ale również na globalny obieg wody i energii.

 

copernicus a wilgotnosc gleby

 

Satelity Copernicus są nisko kosztowymi źródłami informacji, wspierającymi monitoring związku żywności, wody i energii. Satelity dostarczają danych o wilgotności gleby w skali globalnej i o wysokiej rozdzielczości czasowej. Zapewniają one również spójne i wiarygodne źródło informacji o warunkach wilgotnościowych gleby w regionach, gdzie takie dane są niedostępne. Satelitarny system danych o wilgotności gleby wspiera także monitoring suszy i powodzi. Takie informacje są niezbędne dla optymalizacji zaopatrzenia w wodę, wytwarzania energii i produkcji żywności w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

 

Źródło: ESA

środa, 03.12.2014

Peruwiańska pokrywa lodowcowa

Quelccaya ice cap Peru 1

 

Zobrazowanie, wykonane przez satelitę Kompsat 29 czerwca 2009, prezentuje peruwiańską pokrywę lodową Quelccaya, największą w klimacie tropikalnym. Ta pokrywa lodowa, położona wysoko w Kordylierze Wschodniej (peruwiańskie Andy), kurczy się z powodu wzrostu temperatury w regionie, tracąc ponad 20% swojej powierzchni od 1970 roku. Lokalna społeczność polega na tym źródle wody pitnej i energii elektrycznej, ale niektóre szacunki wskazują, że pokrywa lodowa zniknie w ciągu kilku dziesięcioleci, pozbawiając tym samym miliony ludzi dostaw wody.

 

W skrajnym, lewym, górnym rogu obrazu, dostrzec można lodowiec Qori Kalis, stanowiący główny wylot pokrywy lodowej. Lodowiec ten, cofając się, traci około 50% jego całkowitej długości od 1960 roku. Proces ten uległ nasileniu w ostatnich latach. Na skutek topnienia lodowca, w późnych latach 80-tych zaczęło powstawać jezioro, które powiększa się na przestrzeni lat. Inne, mniejsze jeziora również zaczęły się formować wokół pokrywy lodowej.

 

Wody roztopowe są ogólnie jaśniejsze dzięki obecności drobnych cząstek, zwanych mąką skalną, wytwarzanych podczas szlifowania lodu na podłożu skalnym. Woda wypełniona cząstkami mąki skalnej przybiera białą barwę, przez co nazywana jest mlekiem lodowcowym.

 

Źródło: ESA

wtorek, 02.12.2014

Pierwsze zdjęcie przesłane laserowo

W piątek doszło do historycznego połączenia laserowego pomiędzy satelitą Sentinel-1A, a satelitą Alphasat. W wyniku tego 36 000 km połączenia, zostały przesłane na Ziemię zdjęcia tuż po ich wykonaniu.

 

Pierwsze tego typu zdjęcie, wykonane nad Berlinem, zostało przekazane na Ziemię z wykorzystaniem promienia laserowego.

 

Berlin from Sentinel-1A via laserChoć pierwsze połączenie satelitów wymagało ogromnego nakładu pracy ludzkiej, planuje się, że w przyszłości proces ten będzie zachodził w pełni automatycznie.

 

Ten ważny krok pokazuje potencjał nowego sposobu transmisji danych znad przestrzeni Europy, umożliwiającego tak szybkie ich przekazywanie, że informacje z misji obserwacji Ziemi mogą nawet stać się łatwiej dostępne.

 

Zachęcamy również do obejrzenia symulacji z laserowego połączenia satelitów:

 

 


Źródło: ESA

poniedziałek, 01.12.2014

Satelitarny monitoring zagrożenia malarią

Malaria jest chorobą zakaźną przenoszoną przez komary. Powszechnie występuje w regionach tropikalnych i subtropikalnych. Liczne czynniki środowiskowe wpływają na liczebność populacji komarów i ich cykl rozwojowy. Dane satelitarne mogą być wykorzystywane w monitorowaniu rozprzestrzeniania się malarii oraz identyfikacji i przewidywaniu prawdopodobieństwa wystąpienia ognisk tej choroby.

 

Poniższy film prezentuje praktyczne podejście do monitoringu malarii:

 

 

 

Źródło: ESA 

środa, 26.11.2014

Rejestracja na e-szkolenie wciąż otwarta!

Przypominamy, że wciąż można rejestrować się na e-szkolenie "Geoserwisy, czyli jak dane satelitarne wspierają pracę jednostek administracji publicznej”.

eszkolenie
 
Rejestracja na e-szkolenie dostępna jest pod adresem:
 
 
 
Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z materiałem, serdecznie zapraszamy do przeglądania przygotowanych lekcji i sprawdzania swojej wiedzy dzięki testom. Przypominamy, że każdy użytkownik, który zrealizuje wszystkie moduły i uzyska pozytywne wyniki z testów, otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
 
 
Zapraszamy! :)
środa, 26.11.2014

Zatoka Tokijska uchwycona przez Sentinela

Zdjęcie radarowe wykonane przez satelitę Sentinel-1A w dniu 11 lipca pokazuje Zatokę Tokijską w Japonii.

 

Tokyo Bay Japan
Centrum Tokio położone jest w dużym stopniu w południowej części rzeki Arakawa. Inne widoczne na zobrazowaniu rzeki to Edo (na północy) oraz Tama (na południu). Wszystkie trzy cieki wpływają do Zatoki Tokijskiej. Nieopodal ujścia rzeki Tama dostrzec można pasy startowe lotniska Haneda.


Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy północno- zachodnimi obszarami zatoki Bay – gdzie jasne, radarowe refleksy pokazują gęstą zabudowę, a przeciwległą południowo-wschodnią częścią. Ten obszar, pokryty kolorami w odcieniach brązu jest częścią Quasi-Parku Narodowego (japońska forma ochrony przyrody) Minami-Bōsō.


Obszary zurbanizowane stanowią dom dla ponad połowy wszystkich mieszkańców Ziemi i tym samym przyczyniają się do gwałtownych zmian środowiska naturalnego. Kiedy ludzie przenoszą się z terenów rolniczych do miast, wzrasta potrzeba monitorowania tej migracji w zrównoważony sposób.


Obserwacje oparte na danych wysokorozdzielczych dostarczają podstawowej informacji, mających zastosowanie w zagospodarowaniu miast oraz zrównoważonym rozwoju obszarów zurbanizowanych. Mogą być również wykorzystywane w celach monitoringowych np. zanieczyszczeń powietrza, dostępności wody pitnej czy ekstremalnych temperatur.


W szczególności zobrazowania radarowe stanowią cenną informację dla planistów, ponieważ mogą być wykorzystywane w monitorowaniu osuwisk z dokładnością nawet do kilku milimetrów.


Źródło: ESA

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

Jaka jest minimalna jednostka mapowania MMU w produktach SATChMo?

0,1 ha - 14,3%
0,25 ha - 57,1%
1,0 ha - 0%
2,5 ha - 28,6%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA