Aktualności

środa, 10.09.2014

Zobacz z perspektywy satelity, jak znika Jezioro Czad

Zdjęcie, wykonane przez satelitę Landsat-8 w dniu 4 lipca 2014 roku, prezentuje jezioro Czad w zachodnio- afrykańskim regionie Sahel – strefie przejściowej pomiędzy pustynią Sahara na północy oraz sawannami i lasami na południu. Zbiornik jest zasilany przez rzeki Szari i Logone, które są zlokalizowane na południowym zachodzie.


Jezioro to jest głównym źródłem świeżej wody pitnej dla ponad 60 milionów mieszkańców Czadu, Kamerunu, Nigeru i Nigerii. Jest również głównym źródłem nawodnień, wody pitnej na cele hodowlane, rybołówstwa oraz bogactwa bioróżnorodności.

 

Lake Chad


Pomijając zmienność sezonową, powierzchnia jeziora Czad zmienia się gwałtownie w ostatnich latach. Największe zmiany zaszły w latach 1960 – 1980, głównie z powodu zmniejszenia ilości opadów w wyniku zmian klimatu, jak również zwiększonego zapotrzebowania na wodę. Ostatnie wyniki wskazują na powracający trend, szczególnie od roku 2004, poczynając od opadów, a kończąc na okresowych powodziach na sąsiednich mokradłach.


Ochrona zasobów wodnych ma szczególne znaczenie w krajach afrykańskich, ponieważ są one pod silnym wpływem skutków zmian klimatu oraz wzrastającej populacji oddziałującej w kontekście zapotrzebowania na wodę pitną, żywność i energię. Kwestie wodne mają również znaczenie polityczne, ponieważ wiele zlewni rzecznych jest położonych na granicy państw.


Satelitarne obserwacje Ziemi dostarczają obiektywnych, transgranicznych rozwiązań na potrzeby mapowania i monitoringu cennych zasobów na dużą skalę.


Źródło: ESA

wtorek, 09.09.2014

E-szkolenie "Program Copernicus w praktyce"

platforma 1

Ruszyło bezpłatne e-szkolenie Geoserwisy, czyli jak dane satelitarne wspierają pracę jednostek administracji publicznej.

 

Udział w kursie prowadzonym na platformie edukacyjnej to szansa na poznanie szerokiego spektrum możliwości zastosowania danych satelitarnych oraz opracowywanych na ich podstawie produktów informacyjnych (map tematycznych, baz danych, itp.) w realizacji zadań jednostek administracji publicznej różnych szczebli m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody, planowania przestrzennego oraz zarządzania kryzysowego.

 

E-szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zainteresowanych pozyskaniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania w swojej codziennej pracy produktów informacyjnych, dostarczanych w ramach Programu Copernicus (dawniej GMES).

 

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej;
  • Źródła danych satelitarnych;
  • Program Copernicus i jego serwisy;
  • Zastosowanie produktów informacyjnych Programu Copernicus.

 

Szczegółowy opis kursu jest dostępny na stronie: http://www.geoserwisy.pl/szkolenia

czwartek, 04.09.2014

Trzęsienie ziemi z satelity

Napa Valley quake

Nowe spojrzenie na zastosowania satelity Sentinel-1A.


Największe od 25 lat trzęsienie ziemi poruszyło 24 sierpnia kalifornijską doliną Napa. Widoczny na zdjęciu interferogram wygenerowano, dzięki przetworzeniu dwóch zobrazowań Sentinela-1A, które zostały wykonane 7 i 31 sierpnia 2014 nad doliną.

 

Dwa okrągłe kształty wokół doliny Napa, które są widoczne w centralnej części zobrazowania, pokazują ruchy ziemi podczas trzęsienia. Deformacje na powierzchni ziemi powodują fazowe zmiany w sygnale radarowym, które widoczne są jako tęczowe wzory. Każdy stopień zabarwienia odpowiada deformacji rzędu 28 mm. Największa odnotowana wartość deformacji wynosi ponad 10 cm, a znacząco naruszony został obszar o powierzchni ok. 30 x 30 km.


Takie interferogramy są wykorzystywane przez naukowców jako pomoc w mapowaniu pęknięć ziemi i modelowaniu przebiegu tego zjawiska. Ten przykładowy interferogram w jasny sposób ukazuje uskoki, które przyczyniły się do powstania trzęsienia ziemi, a nie zostały wcześniej zidentyfikowane jako zagrożenie.


Pomimo, że interferogram został wykonany na podstawie zobrazowań wykonanych w trybie „strpimap”, który nie jest planowany jako domyślny, rezultaty potwierdzają szerokie możliwości satelity Sentinel-1A i wyznaczają początek nowej ery w mapowaniu trzęsień ziemi z pułapu kosmicznego.


Źródło: ESA

poniedziałek, 01.09.2014

Solarne skrzydło dla Sentinela-2A

Obrazowanie powierzchni Ziemi z bezprecedensową szybkością i rozdzielczością przybliżyło się o kolejny krok, kiedy Sentinel-2A otrzymał skrzydło zasilane energią słoneczną. Tym samym, rozpoczęto pracowitą, 6-miesięczną kampanię testową, która pozwoli upewnić się, że wszystko jest gotowe do startu w kwietniu przyszłego roku.

Sentinel-2A with solar wing

Sentinel-2A jest następnym z pakietu satelitów ESA, który wystartuje w ramach Programu Copernicus – największego projektu monitoringu Ziemi na świecie.


Inżynierowie z niemieckiego Airbus Defence and Space spędzili całe lato na uważnym wyposażaniu satelity w najnowocześnieszy, multispektralny sensor, jednocześnie poddając go najróżniejszym testom sprawdzającym.


Dane pozyskane przez satelitę Sentinel-2A będą wykorzystywane w pomiarach wskaźnika LAI (leaf area index), indeksu zieloności liścia oraz indeksu zawartości wody w liściach. Wyniki pomiarów umożliwią monitorowanie wzrostu i rozwoju roślin. Działania te będą wspierały efektywne zarządzanie uprawami w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego.


Misja będzie również wykorzystywana w tworzeniu map pokrycia terenu i monitorowania lasów na całym świecie. Będzie również dostarczała informacji o zanieczyszczeniu jezior i wód przybrzeżnych. W odpowiedzi na skalę katastrof naturalnych oferowane będą także zobrazowania powodzi, erupcji wulkanów i osuwisk oraz pomoc na rzecz pomocy humanitarnej.


Źródło: ESA

środa, 27.08.2014

Takiej rozdzielczości jeszcze nie było!

1

Firma DigitalGlobe opublikowała pierwsze zdjęcia satelity WorldView-3.

 

Wystrzelony 13 sierpnia satelita WorldView-3, wykonał pierwsze zobrazowania już 6 dni po starcie. Opublikowane zdjęcia mają rozdzielczość 40 cm, choć satelita potrafi wykonywać je znacznie dokładniej. Niestety amerykańskie prawo zabrania udostępniania zdjęć o lepszej rozdzielczości.


Na przykładowych zdjęciach można z łatwością rozróżniać typy pojazdów (np. osobówki, mini vany), kierunek, w jakim się poruszają, a nawet ocenić ich prędkość. Także rozpoznanie typów samolotów nie sprawia większych problemów przy tak dokładnych zobrazowaniach.


Wysokorozdzielcze zobrazowania naszej wciąż zmieniającej się planety, są szczególnie przydatne w pracy lokalnych decydentów zarządzających ziemskimi zasobami. Satelita WorldView-3 może również dokładniej monitorować stopień rozwoju i inwestycji w skali lokalnej i globalnej.


Nie możemy się już doczekać, kiedy firma DigitalGlobe opublikuje zobrazowania o rozdzielczości 30 cm. Najprawdopodobniej wydarzy się to w lutym 2015 roku.


Więcej zdjęć można zobaczyć tutaj:

 

 

 


Źródło: DigitalGlobe

wtorek, 26.08.2014

Zmiany w powierzchni lądolodu na Antarktyce i Grenlandii

Pomiary prowadzone przez misję CryoSat (ESA) wykorzystywane są w mapowaniu wysokości lądolodu pokrywającego Grenlandię i Antarktykę. Prezentują one również zmiany, jakie zachodzą na tych obszarach. Najnowsze wyniki pokazują łączną stratę objętości lodu z niespotykaną dotąd szybkością, nawet 500 kilometrów sześciennych rocznie.


Nowe mapy, zawierające 7.5 milionów pomiarów wysokości na Grenlandii i 61 milionów punktów wysokościowych na Antarktyce zostały zebrane przez CryoSat w 2012 roku. Stanowią one jednocześnie najbardziej kompletny zbiór danych pozyskanych przez pojedynczego satelitę.


Ocena wysokości powierzchni i grubości lądolodu jest bardzo ważna w zrozumieniu sposobu, w jaki podnosi się poziom oceanów na Grenlandii i Antarktyce. Dodatkowo, pokazanie aktualnych wzrostów i spadków powierzchni lądolodu, pokazuje jak dużo lodu ubyło w trakcie 3 letnich badań.


Największe zmiany w wysokości naukowcy zidentyfikowali w obrębie Lodowca Jakobshavn na Grenlandii, który ostatnio przesuwa się w kierunku oceanu znacznie szybciej niż inne lądolody. Z kolei na Anatarktyce, dość gwałtownie maleje objętość Lodowca Pine Island.


Zobacz, jak satelita CryoSat przelatuje nad Grenlandią:

 

 

Źródło: ESA

piątek, 22.08.2014

Nowa data startu Galileo wyznaczona

Spółka Arianspace ogłosiła nową datę startu rakiety Soyuz VS09 (na zdjęciu) z europejskimi satelitami Galileo. Start zaplanowany został w dniu dzisiejszym, tj. 22 sierpnia, o godzinie 14:27 czasu polskiego.
Cutaway view of the Soyuz rocket fairing carrying the first FOC satellites
Przypominamy, że start rakiety można śledzić na stronach ESA. Transmisja rozpocznie się tuż po godzinie 14.
 
Zapraszamy! :)
 
Źródło: ESA
czwartek, 21.08.2014

Start Galileo odwołany!

Arianspace zadecydowała o odwołaniu startu rakiety Soyuz z piątym i szóstym satelitą Galileo. Powodem są niekorzystne warunki pogodowe, panujące nad Gujańskim Centrum Kosmicznym. Nowa data startu zostanie wyznaczona w zależności dalszych zmian pogodowych.


Źródło: ESA

czwartek, 21.08.2014

Galileo gotowe do startu

Już dzisiaj, chwilę po godzinie 14.30, odbędzie się planowany start rakiety Sojuz z bliźniaczymi satelitami nawigacyjnymi Galileo.

 

Galileo satellites on dispenser

Na początku tygodnia rozpoczęły się działania przygotowawcze do startu. Nowe satelity dołączą do pozostałych czterech satelitów Galileo, które zostały wystrzelone na orbitę parami w październiku 2011 i w październiku 2012 roku. Pierwszym kwartetem były satelity wcześniejszej fazy - "In-Orbit Validation”. Ich funkcją było wykazanie, czy system Galileo będzie działać zgodnie z planem.


Na najbliższe kilka lat zaplanowane jest stałe tempo wynoszenia satelitów Galileo: po dwa satelity w rakiecie Sojuz i cztery satelity w nowym, opracowywanym właśnie wariancie rakiety Ariane 5.

 

Start Galileo można śledzić tutaj. Zachęcamy do oglądania!


Źródło: ESA

środa, 20.08.2014

Potężny pożar w Szwecji

pozar-szwecja

Pożar ten jest uważany za największy od 40 lat.


Zimne i stosunkowo wilgotne szwedzkie lata z reguły nie przyczyniają się do powstawania niekontrolowanych pożarów. Ich przypadki zdarzały się w ostatnich latach, ale nie na taką skalą i z taką intensywnością, jak pożar szalejący w lasach borealnych w sierpniu tego roku.

 

Nie do końca znana jest jego przyczyna, ale ten szybko rozprzestrzeniający się pożar pochłonął od 31 lipca jeden ze szwedzkich regionów – Västmanland. Do 8 sierpnia objął on swoim zasięgiem obszar o powierzchni ponad 150 km2, spowodował śmierć jednej osoby, a tysiące mieszkańców zmusił do ewakuacji.


Zdjęcie zostało wykonane przez satelitę Landsat 8 w barwach rzeczywistych dnia 4 lipca 2014. Dym nawarstwia się w ognisku pożaru i następnie rozprzestrzenia się wraz z wiatrem w kierunku północnym. Spalone lasy widoczne są jako brązowe obszary. Lasy nieobjęte przez pożar są ciemnozielone. Jasną zielenią charakteryzują się obszary rolnicze, natomiast ugory są jasnobrązowe.


Niekontrolowane pożary nie są powszechnym zjawiskiem w Szwecji. Szacuje się, że podczas mokrego lata spaleniu ulega zaledwie kilkaset hektarów (100 hektarów = 1 km2), z kolei podczas suchego lata pożary generalnie pochłaniają kilka tysięcy hektarów. Stanowi to mniej niż 0,02% całkowitej powierzchni lasów w Szwecji.


Źródło: NASA Earth Observatory

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

Z jakich zasobów korzystasz w swojej pracy zawodowej?

Geoportal.gov.pl - 53,8%
Google Earth - 0%
Geoportal KZGW - 7,7%
Geoserwis GDOŚ - 30,8%
PIG - Obszary zagrożone podtopieniami - 0%
Hydroportal ISOK - 7,7%
Inne - 0%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA