Działania

Celem podejmowanych działań jest przede wszystkim:.

  • zapoznanie uczestników projektu z tematyką Programu Copernicus (GMES) i działań pokrewnych oraz najnowszymi wydarzeniami z ww. obszarów;
  • promocja wśród pracowników administracji publicznej produktów informacyjnych (map tematycznych, baz danych, itd.), opracowywanych na podstawie zobrazowań satelitarnych (archiwalnych oraz aktualnych) oraz dodatkowych danych tematycznych (np. informacji statystycznej) i dostarczanych w ramach wybranych serwisów Programu Copernicus (GMES);
  • zapoznanie w praktyce z możliwościami efektywnego wykorzystania ww. produktów w zarządzaniu środowiskiem, planowaniu przestrzennym, zarządzaniu kryzysowym na przykładzie produktów informacyjnych oraz narzędzi opracowanych w ramach projektu;
  • wsparcie administracji publicznej w wypełnianiu obowiązków, jakie wynikają z dyrektyw Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, zwłaszcza w zakresie monitorowania środowiska oraz raportowania o jego stanie.

 

Działanie 1: Analiza potrzeb informacyjnych beneficjentów projektu

 

     

Badanie ankietowe, przeprowadzone w okresie od marca do maja 2012 r., miało na celu zweryfikowanie potrzeb informacyjnych poszczególnych grup beneficjentów projektuprzyszłych użytkowników serwisów dostarczanych w ramach Programu Copernicus (GMES).

 

Formularz ankietowy składał się z pytań dotykających różnych aspektów wykorzystania geoinformacji w codziennej pracy: częstotliwości oraz zakresu wykorzystania informacji przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem zobrazowań satelitarnych, narzędzi stosowanych do pozyskiwania oraz przetwarzania informacji przestrzennej oraz zapotrzebowania na produkty informacyjne opracowywane w ramach Programu Copernicus.

 

W badaniu wzięło udział ponad 200 pracowników organów administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego z całej Polski. Szczegółowe wyniki badania zaprezentowano w Raporcie podsumowującym badanie.

 


Działanie 2: Opracowanie wybranych produktów informacyjnych

 

     

Produkty informacyjne (mapy tematyczne, bazy danych, raporty, itp.) zaplanowane w ramach serwisów Programu Copernicus (GMES) będą opracowywane dla obszaru całej Europy na podstawie zobrazowań satelitarnych (archiwalnych oraz dostarczanych w czasie niemal rzeczywistym) oraz dodatkowych danych tematycznych (np. informacji statystycznej, pomiarów in-situ). W chwili obecnej, zanim serwisy osiągną pełną operacyjność, są one jednak dostępne w większości jedynie dla wybranych (testowych) terenów.


W celu przybliżenia już teraz pracownikom organów administracji publicznej w naszym kraju możliwości wykorzystania wybranych serwisów Programu Copernicus (GMES) w zarządzaniu środowiskiem, planowaniu przestrzennym, zarządzaniu kryzysowym zadecydowano o wyselekcjonowaniu zestaw produktów informacyjnych, które zostaną specjalnie opracowane dla wybranych obszarów testowych w Polsce. Swoim zakresem obejmą dwa spośród sześciu podstawowych obszarów tematycznych Programu (monitorowanie środowiska lądowego oraz zarządzanie kryzysowe). Przy ich tworzeniu zostanie w znacznej mierze wykorzystany dorobek metodyczny dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Copernicus tj. Geoland2 i SAFER.

 


Działanie 3: Opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu

 

     

Dedykowany jednostkom administracji publicznej system to zestaw narzędzi, bazujących na technologiach geoinformacyjnych i dających możliwość wszechstronnej analizy produktów informacyjnych (map tematycznych, baz danych, itp. opracowywanych na podstawie zobrazowań satelitarnych) oraz ich integrację z danymi z innych źródeł.


System będzie się składał z aplikacji mapowej (geoportalu), umożliwiającej dostęp do opracowanych produktów informacyjnych oraz zasobów danych przestrzennych gromadzonych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), a także rozwiązania mobilnego współpracującego z odbiornikami GPS, umożliwiającego bezpośrednie pozyskiwanie informacji w terenie.


System zostanie udostępniony użytkownikom w III kwartale 2013 r.

 


Działanie 4: Szkolenia dla beneficjentów projektu

 

     

Cykl szkoleń będzie skierowany do pracowników organów administracji publicznej wszystkich szczebli zainteresowanych pozyskaniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania w swojej codziennej pracy produktów informacyjnych planowanych ramach Programu Copernicus (GMES). Obejmie on szkolenia ogólne (wprowadzające) prowadzone metodą nauki na odległość na platformie e-learningowej oraz tematyczne szkolenia stacjonarne realizowane w podziale na trzy grupy beneficjentów (służby ochrony przyrody i środowiska, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki administracji publicznej).


Szkolenia na platformie e-learningowej rozpoczną się w III kwartale 2013 r.
Szkolenia stacjonarne będą prowadzone III i IV kwartale 2013 r.

 

 

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

Podstawowe serwisy programu Copernicus (GMES) będą dostępne

odpłatnie - 0%
bezpłatnie dla określonych grup użytkowników - 50%
bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych - 50%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA