Vademecum

Europejska Agencja Kosmiczna

esaEuropejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) została utworzona na mocy Konwencji podpisanej w Paryżu 30 maja 1975 roku. Jest organizacją międzyrządową, powołaną dla realizacji wspólnego, europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Do jej zadań należy również wspieranie rozwoju nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu w państwach członkowskich. W skład ESA wchodzą następujące państwa członkowskie: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. Na podstawie osobnej umowy w pracach ESA uczestniczy Kanada. Od 2012 roku również Polska stała się kolejnym państwem członkowskim.


Celem Agencji jest zapewnianie i promowanie, wyłącznie dla celów pokojowych, współpracy pomiędzy państwami europejskimi w zakresie badań i technologii kosmicznych. Szczególny nacisk kładziony jest na ich zastosowanie dla celów naukowych oraz w operacyjnych systemach użytkowych, w szczególności poprzez:

  • opracowywanie i wdrażanie długoterminowej europejskiej polityki kosmicznej, opracowywanie zaleceń dotyczących działalności kosmicznej oraz koordynowanie polityk kosmicznych państw, 
  • wdrażanie działań w przestrzenni kosmicznej,
  • koordynowanie  europejskiego programu kosmicznego z programami narodowymi i włączanie programów narodowych w program europejski, głównie w kwestii rozwoju satelitów,
  • opracowywanie i wdrażanie w życie polityki przemysłowej w sektorze kosmicznym oraz wypracowywanie zaleceń dotyczących spójnej polityki państw członkowskich w tej dziedzinie.

ESA realizuje dwa rodzaje programów: 

  • programy obowiązkowe – wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do uczestnictwa. Są one finansowane ze składek państw członkowskich. Programy te obejmują m. in. badania przestrzeni kosmicznej oraz budowę i wykorzystanie sprzętu służącego takim badaniom, programy naukowe, badania technologiczne, programy edukacyjne, pośrednictwo w przepływie informacji o programach kosmicznych państw;
  • programy opcjonalne – finansowane tylko przez państwa w nich uczestniczące. Zalicza się tu między innymi budowę europejskiej rakiety nośnej, loty załogowe i programy służące użytkowym zastosowaniom technik kosmicznych (telekomunikacja, obserwacja Ziemi, nawigacja).

 

Opracowano na podstawie:

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

Ministerstwo Gospodarki

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

Podstawowe serwisy programu Copernicus (GMES) będą dostępne

odpłatnie - 0%
bezpłatnie dla określonych grup użytkowników - 50%
bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych - 50%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA