Vademecum

Geoland2

Projekt Geoland2 to międzynarodowa inicjatywa (51 partnerów z 21 państwa europejskich) realizowana w latach 2008-2012, sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego. Głównym celem projektu było opracowanie podstaw metodycznych oraz technologicznych do generowania produktów informacyjnych z obszaru monitorowania lądów (jednego z sześciu głównych obszarów tematycznych programu Copernicus), w tym ocena ich dokładności. 

 

geoland koloW ramach ww. obszaru tematycznego będą funkcjonowały dwa podstawowe typy usług:


Serwisy Wykonywania Map (ang. Core Mapping Services - CMS)

 

Dostarczą podstawowe informacje na temat pokrycia terenu i użytkowania gruntów wraz z uwzględnieniem zmian rocznych i sezonowych. Umożliwią również dostęp do danych o parametrach biofizycznych opisujących stan roślinności, bilans energetyczny Ziemi i sytuację hydrologiczną. Wyróżniono trzy specyficzne serwisy:

 

  

EUROLAND dostarczający informacji nt. pokrycia i użytkowania terenu. Jednym z produktów jest Urban Atlas, gromadząca szczegółowe informacje dotyczące użytkownia terenu w największych europejskich aglomeracjach miejskich;

 

BioPar w ramach, którego obliczane są wybrane parametry biofizyczne dotyczące wegetacji roślin, bilansu węgla, czy obiegu wody;

 

SATChMo, którego zadaniem jest dostarczenie produktów w formie map tematycznych, zestawu wskaźników itp., ukazujących roczne i sezonowe zmiany w pokryciu terenu.

 

Produkty CMS są wykonywane w różnych skalach (od lokalnej do globalnej), z częstotliwością czasową od 1 dnia do kilku lat. 

 


Serwisy Informacyjne (ang. Core Information Services - CIS)


Ich głównym zadaniem jest integrowanie danych z serwisów mapowych CMS oraz ze źródeł zewnętrznych (m.in. pomiarów in-situ, danych statystycznych) w celu wygenerowania specyficznej informacji, mającej wspierać administrację publiczną w wypełnianiu obowiązków zapisanych zarówno we wspólnotowych politykach w zakresie ochrony środowiska, jak i w traktach międzynarodowych dotyczących m.in. zmian klimatu. Generowane produkty informacyjne dotykają tematyki m.in.: planowania przestrzennego, gospodarki rolnej i leśnej, monitorowania stanu zasobów wodnych.

 

 

Opracowano na podstawie:

Projekt Geoland2

Instytut Geodezji i Kartografii w projekcie Geoland2

 

Grafika: Projekt Geoland2

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

W jakiej dziedzinie wykorzystujesz zdjęcia satelitarne?

Ochrona środowiska - 58,8%
Planowanie przestrzenne - 17,6%
Zarządzanie kryzysowe - 0%
Leśnictwo - 17,6%
Inna - 5,9%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA